IVERNOLONA AD3E

Descripcion

único con triple acción: Endo - ectoparasiticida, Promotor de crecimiento, Vitaminas A,D3, E

Envase

Frasco de 100cc, 500 cc.

Detalles

Ivermectina 1 g; Vitamina A 5000000 Ul; Vitamina E 1000 Ul; Vitamina D3 40000 Ul; Nandrolona fenilpropionato 1 g; agentes de formulacion c.s.p. 100 ml.

Categoria

ARIO Q

ANTIPARASITARIOS